Posted by admin

Upadłość konsumencka – całość, co musisz posiadać wiedzę
Jeśliby upadłość konsumencka pozostanie potwierdzana, następnym krokiem jest opracowanie planu spłaty bądź restrukturyzacji zadłużenia. W zależności od jurysdykcji i okoliczności, plan ten może obejmować spłatę części zadłużenia przez określony czas czasu czy też restrukturyzację, jaka zmniejsza liczbę zadłużenia bądź też zmienia warunki spłaty – upadłość radom. Plan ten jest przeważnie ustalany we współpracy z syndykiem sądowym. Po potwierdzeniu planu spłaty przez sąd, postać zadłużona musi go precyzyjnie respektować. To oznacza regularne dopełnianie spłat zgodnie z ustalonym harmonogramem. W trakcie trwania planu spłaty, dłużnik jest często objęty kontrolą sądowym w celu monitorowania postępu i egzekwowania respektowania warunków upadłości. W przypadku poprawnego wykonania planu spłaty bądź spełnienia odmiennych wymogów postawionych przez sąd, dłużnik może pozyskać tzw. dyscyplinę sądową (czyli orzeczenie zakończenia postępowania upadłościowego). Oznacza to, iż figura ta pozostała odłączona od swoich pożyczek objętych upadłością konsumencką, a jej sprawa finansowa zaczyna się uzupełniać.

+Reklama+

Comments are closed.